MODULY
   Technolog

  Modul Technolog je zaměřen na část technologické přípravy výroby. Umožňuje sestavení technologických postupů a jejich alternativ až do úrovně návodek, tvorbu operačních náčrtů, výpočet materiálových a výkonových norem, aktualizaci technologických katalogů a změnového řízení v technologii. Je provázán s modulem Konstruktér z hlediska postoupení konstrukčních sestav a změnového řízení.

  • tvorba technologických postupů na základě technologické dědičnosti s využitím systému tvarové klasifikace součástí
  • tvorba alternativních technologií
  • provádění a evidence konstrukčních a technologických změn a jejich schvalování
  • evidence rozpracovanosti postupů z hlediska profesí technologů (technolog obrábění, normovač, montážní technolog atd.), předávání postupu mezi profesemi a jednotlivými odděleními
  • kreslení operačních náčrtů s využitím výkresu součástí nebo jiných náčrtů výstupní sestavy (postup, průvodka, návodky, výrobní pomůcky, materiál, použití pracoviště, výrobní pomůcky atd.)
  • využití katalogů typových instrukcí a operací
  • využití katalogu nářadí, vyhledávání nářadí dle tvarové klasifikace a rozměrových parametrů
  • objednávání nářadí a zpracování objednávek nářadí
  • použití výrobních pomůcek a pracovišť
  • zadávání a výběr materiálu
  • výpočet normy spotřeby materiálu
  • přiřazování a evidence komponent montážních sestav do operací
  • možnost výpočtu norem spotřeby času s využitím externích modulů pro normování
  • aktualizace základních technologických katalogů (typové instrukce, operace, nářadí, pracoviště, střediska, profese atd.)

  Výpočet norem spotřeby času

  Jednou z nejdůležitějších informací v technologickém postupu je informace o velikosti jendotkového (TAC, procesního) a dávkového (TBC, seřizovacího) času. V modulu Technolog je možné tyto časy vypočítat metodikou firmy PO-NOR-KA. Pro každou profesi (soustružení, broušení, svařování, frézování atd.) je definován formulář se všemi potřebnými údaji pro výpočet výsledné normy. Parametry pro výpočet časové normy se uchovávají u každé operace a je tedy možné zpětně zjistit na základě jakých parametrů byla norma vypočítána.

  Popis jednotlivých profesních norem je na následující stránce: Časové normy


   
 

[Home]